Wersja hiszpańska

Boletín Met. Zonas costeras (próximas horas): Islas Canarias

DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 A LAS 0800 UTC

1.- AVISO A LAS 0600 UTC DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2006

NO HAY AVISO.

2.- SITUACION A LAS 0000 UTC DEL DIA 21 Y EVOLUCION ANTICICLON DE 1032 EN AZORES,CON TENDENCIA A DEBILITARSE Y DESPLAZARSE HACIA EL SUR Y AFECTANDO EN SU BORDE MERIDIONAL A CANARIAS.

3.- PREDICCION VALIDA HASTA LAS 2400 UTC DEL DIA 21

-AGUAS COSTERAS DE LA PALMA: COMPONENTE ESTE FUERZA 3 A 4. VISIBILIDAD REGULAR POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADILLA A MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-AGUAS COSTERAS DE EL HIERRO: COMPONENTE ESTE FUERZA 3 A 4. VISIBILIDAD REGULAR A MALA POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADILLA A MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-AGUAS COSTERAS DE TENERIFE Y LA GOMERA: COMPONENTE ESTE FUERZA 3 A 4, SIENDO VARIABLE FUERZA 2 A 3 EN COSTA OESTE DE TENERIFE. VISIBILIDAD REGULAR A MALA POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADILLA A MAREJADA, CON RIZADA A MAREJADILLA EN COSTA OESTE DE TENERIFE. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-CANAL ANAGA-AGAETE: COMPONENTE ESTE FUERZA 3 A 4, MAS INTENSO EN EXTREMOS NORTE Y SUR. VISIBILIDAD REGULAR A MALA POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-AGUAS COSTERAS DE GRAN CANARIA: COMPONENTE ESTE FUERZA 4 CON INTERVALOS DE FUERZA 5 ROLANDO POR LA TARDE A NORDESTE, Y VARIABLE FUERZA 2 A 3 EN COSTA OESTE Y SUROESTE. VISIBILIDAD REGULAR A MALA POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADA CON AREAS DE FUERTE MAREJADA EN COSTA ESTE. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-CANAL JANDIA-LA ISLETA: COMPONENTE ESTE FUERZA 4 CON INTERVALOS DE FUERZA 5 ROLANDO POR LA TARDE A NORDESTE. VISIBILIDAD REGULAR A MALA POR CALIMA MEJORANDO POR LA TARDE A REGULAR A BUENA. MAREJADA CON AREAS DE FUERTE MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

-AGUAS COSTERAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA: COMPONENTE ESTE FUERZA 4 CON INTERVALOS DE FUERZA 5 AL SUR DE FUERTEVENTURA ROLANDO POR LA TARDE A NORDESTE. VISIBILIDAD REGULAR POR CALIMA EN COSTAS SUR DE FUERTEVENTURA MEJORANDO POR LA MANANA A BUENA. MAREJADA CON AREAS DE FUERTE MAREJADA AL SUR DE FUERTEVENTURA. MAR DE FONDO DEL NORTE DE 2 METROS DISMINUYENDO POR LA TARDE A 1 A 2 METROS.

4.- INFORME DE ESTACIONES A LAS 0600 UTC DEL DIA 21

-AGUAS COSTERAS DE CANARIAS: COMPONENTE NORTE, FUERZA 2 A 3 . RIZADA A MAREJADILLA.


Wersja polska

Biuletyn meteorologiczny stref przybrzeżnych (najbliższe godziny): Wyspy Kanaryjskie

Dnia 21 listopada 2006 o 08.00 UTC

1. Ostrzeżenie z 06.00 UTC dnia 21 listopada 2006

Nie ma ostrzeżenia

2. Sytuacja z 00.00 UTC dnia 21 i zmiana

Wyż 1032 na Azorach, z tendencją do słabnięcia i przemieszczenia się w kierunku S i oddziaływujący na południowy brzeg Wysp Kanaryjskich.

3. Prognoza ważna do 24.00 UTC dnia 21

Wody przybrzeżne Palma: Wiatr zmienny E-3-4. Widoczność średnia do zamglenia, poprawiająca się po południu do średniej i dobrej. Bardzo łagodne do łagodnego. Fala napływowa z N 2 m zmniejszająca się po południu na 1 - 2 m.

Wody przybrzeżne Hierro: Wiatr zmienny E-3-4. Widoczność średnia przez złą do zamglenia, polepszająca się po południu ze średniej na dobrą. Bardzo łagodne do łagodnego. Fala napływowa z N 2 m zmniejszając się po południu na 1 - 2 m.

Wody przybrzeżne Tenerife i Gomera: Wiatr zmienny E-3-4, wiejąc ze zmienną siłą 2 - 3 na zachodnim wybrzeżu Teneryf. Widoczność średnia przez złą do zamglenia, polepszając się po południu ze średniej na dobrą. Bardzo łagodne do łagodnego, ze zmarszczkami do bardzo łagodnego na zachodnim wybrzeżu Teneryf. Fala napływowa z N 2 m zmniejszająca się po południu na 1 - 2 m.

Kanał Anaga-Agaete: Wiatr zmienny E-3-4, lecz mocniejszy na krańcu północnym i południowym. Widoczność średnia przez złą do zamglenia, polepszająca się po południu do średniej i dobrej. Łagodne. Fala napływowa z N 2 m zmniejszająca się popołudniem na 1 - 2 m.

Wody przybrzeżne Gran Canaria: Wiatr zmienny E-4, ze zmienną siłą 5, skręcający po południu na NE i ze zmienną siłą 2-3 na zachodnim i południowo-zachodnim wybrzeżu. Widoczność średnia przez złą do zamglenia, polepszając się po południu ze średniej do dobrej. Łagodne z obszarami umiarkowanego na wschodnim wybrzeżu. Fala napływowa z N 2 m zmniejszająca się po południu do 1 -2 m.

Kanał Jandia-La Isleta: Wiatr zmienny E-4, w porywach do 5, skręcając po południu na NE. Widoczność średnia przez złą do zamglenia, poprawiając się po południu ze średniej na dobrą. Łagodne z obszarami umiarkowanego. Fala napływowa z N 2 m, zmniejszając się po południu na 1 - 2 m.

Wody przybrzeżne Lanzarote i Fuerteventura: Wiatr zmienny E-4 w porywach do 5 na południu Fuerteventura skręcając po południu na NE. Widoczność średnia do zamglenia na południowych wybrzeżach Fuerteventura, poprawiając się jutro do dobrej. Łagodne z obszrami umiarkowanego na południu Fuerteventura. Fala napływowa z N 2 m zmniejszając się po południu na 1 - 2 m.

4. Informacja stacji z 06.00 UTC dnia 21

Wody przybrzeżne Wysp Kanaryjskich: Wiatr zmienny N-2-3. Zmarszczki do bardzo łagodnego.